Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Zrealizowane projekty

Hutnicze

 • Dokumentacja naprawy konstrukcji wieży wsporczej świecy gazu wielkopiecowego nr 1, projekt klatki schodowej w AMP O/Kraków inwestor: ArcelorMittal Poland S.A. okres realizacji: 2017
 • Dok. techniczna wykonawczej rurociagu gazu mieszanego DN 1600 wraz z podestami dla Trinecke Żelezarny a. s. w Trzyńcu. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2016
 • Uszczelnienie chłodni obrotowej spieku oraz wzmocnienie konstrukcji wózka w ArcelorMittal o/Dąbrowa Górnicza inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2016
 • Wykonanie dokumentacji technicznej części mechanicznej elektrowozu dla Trinecke Żelezarny inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2016
 • Opracowanie projektu wykonawczego branż konstrukcyjno - budowlanej samotoku transportu kesów stalowych w zakładzie ArcelorMittal Polska Sp. z o.o. Huta Warszawa. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2012
 • Dostawa kompletnych linii ciagłego odlewania i walcowania drutu aluminiowego dla firmy Egyptalum w Egipcie inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2011

Koksownicze

 • Opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia do pobierania prób węgla w Koksowni Częstochowa Nowa inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp.z o.o. okres realizacji: 2017
 • Dokumentacja węzła załadunkowego koksu na układzie torowym bocznicy kolejowej KCN Sp. z o.o. w Częstochowie. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2017
 • Dokumentacja koncepcyjna i wykonawcza maszyn piecowych dla baterii 4 bis dla Koksowni Częstochowa Nowa inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2017
 • Wykonanie dokumentacji technicznej części mechanicznej wozu gaszenia dla Trinecke Żelezarny. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2016
 • Dokumentacja techniczna zbiornika magazynującego gaz koksowniczy o pojemności v = 10 000 m3. dla KCN Częstochowa inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2015
 • Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych dla Instalacji Gazu Koksowniczego w KCN Sp. z o.o. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2015
 • Budowa nowego składowiska węgla w KCN Sp. z o.o. inwestor: Koksownia Częstochowa Nowa Sp.z o.o. okres realizacji: 2015
 • Projekt budowy nowego składowiska koksu z funkcją sortowania w KCN Sp. z o.o. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2015
 • Projekt wykonawczy instalacji oleju diatermalnego w KCN Sp. z o.o. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2014
 • Opracowanie dokumentacji zabudowy nowego przesypu koksu z przesiewacza inwestor: ZJSW KOKS S.A. (Koksownia Przyjaźń) okres realizacji: 2014
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla obiektu Odpylni w Koksowni Częstochowa Nowa. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2013
 • Opracowanie dokumentacji technicznej Zespółu ubijarek 4-ubijakowych w KCN Sp. z o.o. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2013
 • Zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego stanowiska do badań procesów brykietowania i granulowania wsadu do koksowni w ICHPW w Zabrzu. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2012

Inne

 • Opracowanie wielowariantowego modelu ekonomicznego funkcjonowania przemysłowej instalacji zgazowania mieszanek kompozytowych dla produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w ICHPW inwestor: Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla okres realizacji: 2016
 • Wykonanie konstrukcji stalowej linii odpylania spalin - projekty Margam, Templeborough, Dunbar, Teeside. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2016
 • Dokumentacja prototypowa lokomotywy o zasilaniu elektrycznym do celów manewrowych dla KCN Sp. z o.o. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2013
 • Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją wykonawczą dla nowoprojektowanej hali przemysłowej w Żmigrodzie. inwestor: Zarmen Sp. z o.o. okres realizacji: 2012
 • Dokumentacja wywrotnicy wagonowej dla ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. inwestor: ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. okres realizacji: 2007