Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Wóz przelotowy

Dużym uznaniem wśród odbiorców cieszą się zaprojektowane przez HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. wozy przelotowe wyposażone w instalację odciągu spalin.


Wóz przelotowy

Zastosowanie odciągu spalin pozwala znacznie ograniczyć emisję pyłów i spalin podczas wypychania koksu oraz czyszczenia drzwi piecowych. Na szczególną uwagę zasługuje również charakterystyczny dla projektowanych przez spółkę konstrukcji, samonośny rurociąg odciągu spalin, który nie posiada torowiska jazdy wózka odchylania taśmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek ten podwieszony jest sprężyście do konstrukcji wozu przelotowego nad rurociągiem.


Wóz przelotowy