Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Historia

1976 r. – powstanie Biura Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT” z siedzibą w Katowicach. „HUTMASZPROJEKT” powstał z wydzielonych części biur projektujących dla przemysłu hutniczego takich jak: „BIPROHUT”, „BIPROMET” oraz „BIPROSTAL”, a także biur konstrukcyjnych działających przy hutach oraz zakładach produkujących urządzenia i maszyny hutnicze. Biuro posiadało swoje odziały w:

 • Gliwicach,
 • Zabrzu,
 • Krakowie,
 • Warszawie,
 • Piekarach Śląskich,
 • Kętach,
 • Bytomiu,
 • Tarnowskich Górach.

Główne zadania projektowe były realizowane w pionach projektowych:

 • walcowniczym,
 • piecowniczym,
 • urządzeń koksowniczych,
 • urządzeń transportowych,
 • elektrycznym i sterowania oraz AKPiA.

1982 r. – połączenie Biura Studiów i Projektów Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT” z Hutniczym Przedsiębiorstwem Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń „HAPEKO”. Po połączeniu nastąpiła zmiana nazwy na Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO” z siedzibą w Katowicach. Działalność przedsiębiorstwa została rozszerzona o kompletację dostaw dla inwestycji krajowych, zagranicznych i usługi wykonywane zakładach hutniczych w Iraku, Libii i Syrii.

1990 r. – przekształcenie Biura Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń Hutniczych „HUTMASZPROJEKT-HAPEKO” w spółkę akcyjną – akcjonariat pracowniczy. Spółka przyjęła nazwę Biuro Projektów i Dostaw Urządzeń Hutniczych „HpH S.A.” z siedzibą w Katowicach. Działalność została rozszerzona o zakład produkcyjny w Wilamowicach. Do roku 1995 firma „HpH S.A.” była generalnym dostawcą reeksportu z „HUTY KATOWICE” Walcowni Ciągłej Blach WCB 2000 do „MMK Magnitogorsk” w Rosji.

Lata 2001 – 2006 sukcesywnie likwidowane były oddziały spółki, jak również sprzedany został zakład w Wilamowicach.

2006 r. – przejęcie pakietu kontrolnego akcji przez firmę „CONCORD” z kapitałem ukraińskim. Następnie ogłoszono upadłość „HPH S.A.”.

2006 r. – na bazie pionu projektowego „HpH S.A.” powstała firma „HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o.” z siedzibą w Chorzowie. Firma prowadziła działalność projektową oraz realizację dostaw głównie dla przemysłu koksowniczego. Prowadzone były kontrakty w Egipcie z firmami takimi, jak „EGYPTALUM” oraz „GEMET”.

Lata 2007 – 2009 projektowanie i usługi świadczone były głównie dla Koksowni Radlin oraz Zakładów Koksowniczych „Victoria” w Wałbrzychu.

2009 r. – całość udziałów spółki została odkupiona przez właściciela „ZARMEN Sp. z o.o.”. W kolejnych latach utworzona została Grupa Kapitałowa ZARMEN w skład której wchodzi między innymi „HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o.”.