Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Oferta

HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ZARMEN - lidera we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu - będącej od wielu lat synonimem jakości i niezawodności w budownictwie przemysłowym, realizując projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jako wyspecjalizowane biuro projektowe Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • projektowania wielobranżowego w każdej fazie projektu (layout, basic, detail engineering),
 • koordynacji dostaw maszyn, urządzeń, instalacji,
 • nadzoru nad realizacją inwestycji dla przemysłu ciężkiego, w tym:
  • hutniczego,
  • koksowniczego,
  • chemicznego,
  • przemysłów pokrewnych
  oraz dla:
  • gałęzi energetyki,
  • ochrony środowiska.

W ofercie HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. znajdują się między innymi:

 • automatyzacja ruchu systemu logistyki wagonów kolejowych wraz z urządzeniami wykonawczymi takimi jak:
  • przeciągarki,
  • elektrowozy,
  • wywrotnice wagonowe,
  • wygarniaki,
 • prasy filtracyjne do odwadniania osadów dla przemysłu:
  • górniczego,
  • spożywczego,
  • chemicznego,
 • linie do ciągłego odlewania i walcowania wyrobów aluminiowych i miedzianych,
 • projekty instalacji badawczych oraz stanowisk testowych dla przemysłu chemicznego,
 • instalacje oczyszczania gazów (koksowniczego, syntezowego, biogazów),
 • termosy przemysłowe do transportu materiałów gorących do 1000⁰C i masie 30 ton,
 • kadziowozy, żużlowozy, wozy transportu międzynawowego,
 • urządzenia transportu technologicznego w hutnictwie (transport zimny i gorący):
  • kantowniki,
  • samotoki,
  • podajniki,
  • transportery,
  • przenośniki,
 • urządzenia do konfekcjonowania wyrobów hutniczych:
  • układarki,
  • paczkarki,
  • prostownice,
  • giętarki,
  • nożyce,
 • urządzenia do transportu materiałów sypkich w przemyśle cementowym,
 • obiekty specjalne architektury przemysłowej,
 • infrastruktura zakładów przemysłowych.