Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Wywrotnice wagonowe z wygarniakami

Przeznaczone do masowego rozładunku materiałów sypkich wywrotnice wagonowe oferowane przez HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. są w pełni przystosowane do współpracy z przeciągarkami wagonów. Posiadają dodatkowo wygarniaki.


Wygarniak leja zasypowego

W zależności od zapotrzebowania projektowane wywrotnice mogą być jedno lub dwuwagonowe. W celu ograniczenia emisji pyłu w czasie rozładunku węgla na wywrotnicach zainstalowany jest system zraszania.

Oferowane wywrotnice wagonowe skutecznie wdrożone do przemysłu osiągają wydajność do 3000t/h, a ich praca odbywa się w cyklu automatycznym z możliwością sterowania ręcznego.


Wywrotnica wagonowa