Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

System oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego

OPIS PROJEKTU nr POIR.01.01.01-00-0497/18

pn. System oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego dofinansowanego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

CELE PROJEKTU

Celem projektu realizowanego przez Konsorcjum przedsiębiorstw składającego się z podmiotów: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (KCN), HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o. (HPH), Zarmen Sp. z o.o. (Zarmen) jest opracowanie, w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacyjnego w skali europejskiej prototypu systemu oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych w aspekcie produkcji wysokojakościowego koksu dla potrzeb sektora stalowego oraz przygotowanie go do wdrożenia do działalności produkcyjnej KCN.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Rezultatem Projektu będzie innowacja procesowa w postaci prototypu systemu oceny bezpieczeństwa eksploatacji baterii koksowniczych, w aspekcie „ciągłej” produkcji wysokojakościowego koksu. Nowość rezultatu niniejszego Projektu stanowi udoskonalenie obecnie stosowanej techniki oceny węgli i koksu w procesie produkcyjnym zakładów koksowniczych w aspekcie zarówno jakości surowców i produktów jak również bezpieczeństwa dla pracy baterii koksowniczej. Opracowany prototyp będzie się składał z pieca z ruchomymi ścianami, gdzie dla jednej ze ścian będzie mierzone średnie ciśnienie na nią działające, natomiast dla drugiej - ciśnienie działające na wybrane obszary ściany. Takie parametry zapewnią bezpieczeństwo procesu produkcyjnego oraz zwiększą efektywność produkcji, przy utrzymaniu oczekiwanej żywotności baterii koksowniczej. Dla oceny efektywności energetycznej procesu możliwe będzie również monitorowanie i badanie skurczu wsadu w trzech kierunkach, a także monitorowanie temperatury wsadu. Wdrożenie systemu pozwoli poprawić jakość koksu produkowanego na bazie tej samej mieszanki lub w aspekcie produkcji koksu o niezmienionej jakości z uboższej, a więc i tańszej mieszanki węglowej.

Wartość projektu 19 192 527,05 zł

Wartość dofinansowania 7 870 060,79 zł