Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 31

Slider

Uzbrojenie masywu ceramicznego

Żywotność baterii koksowniczej w określonych warunkach eksploatacji zależy w dużej mierze od konstrukcji masywu ceramicznego oraz uzbrojenia bocznego i osprzętu baterii. W skład uzbrojenia masywu ceramicznego wchodzą płyty żeliwne, ramy, drzwi oraz okotwiczenia.


System zamykania komory piecowej

HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. projektując osprzęt i uzbrojenie bazuje na wieloletnim doświadczeniu kadry inżynierskiej, stale wdrażając do przemysłu nowatorskie na skalę światową rozwiązania techniczne i technologiczne.

Jednym z przykładów takich innowacyjnych rozwiązań jest otrzymany niedawno patent o numerze P.394175, który spółka uzyskała na system zamykania komory piecowej.